Skatepark w Kętach – ostatni etap prac

Film przedstawia ostatni etap prac wykonawczych Skateparku w Kętach przy ul. Młodzieży Polskiej 1. Oficjalne otwarcie nastąpi 14 października 2012 r.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji od strony zachodniej znajduje się kompleks sportowy „ORLIK”, od strony wschodniej sąsiaduje on z terenem klubu sportowego KKS Hejnał.

Skatepark zbudowano na placu o wielkości ok. 560 m2. Powstały tutaj: quarter pipe + roll in oraz quarter pipe + bank ramp, funbox, spin, funbox do skoków i poręcz łamana.